[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

מחלקת חילוץ וגרירה בפלוגה 7181

מחלקת חילוץ וגרירה בפלוגה 7181, בפיקוד רס״ב שרון צריקר.
המחלקה מונה כ-3 נגדים ו-4 חיילים.
המחלקה נותנת שירותי גרירה וחילוץ לצלם במרחב על פי קריאה.
המחלקה מפוצלת ב-3 מוקדים עיקריים:

  • חטמ״ר אילת
  • מחנה חיון
  • מחנה קציעות

משימת המחלקה הינה פינוי וחילוץ רכבים / כלי רק״ם אשר בעת הצורך ובנוסף המחלקה מתמקצעת בתחום חילוץ לכודים.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אוחנה גבריאל ז

כניסת חברים

חברים online