[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

מחלקת חסרי צריח והגמ״ש בפלוגה 7181

מחלקת חסרי צריח והגמ״ש בפלוגה 7181, בפיקוד רס״מ קורן הוץ, המחלקה מונה 8 נגדים ו- 20 חיילים, המחלקה נותנת מענה גדודי בתחום החסרי צריח - פומ״ה נמר ותומ״ת, ונגמ״ש.
בנוסף המחלקה נותנת מענה בטיפול
תקופתי וטיפול תקופתי מורחב לצל״ם במרחב.
משימת המחלקה הינה לאפשר ליחידות זרוע היבשה לממש את גרף ההכשרות ואת משימתם בחירום.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online