[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

מרץ 1965- הקמת גש"חים במסגרת אגדי התחזוקה - מתוך הספר מסע מורשת בציר הזמן מאת רס"ן קורנז רפאל

@alt@

הקמת גש"חים במסגרת אגדי התחזוקה
בשנת 1965 , הוחלט בצה"ל להגדיל את מערך השריון. החלטה זו הייתה תחילתה של תהליך עקבי ורציף להפיכת האוגדות לעוצבות היסוד לקבוצות בחילות השדה של צה"ל, וזאת במקום החטיבות עוצבות היסוד עד אז. הרעיון היה שאוגדות השריון יבנו על בסיס אגדי התחזוקה, כלומר יהיו חטיבות תחזוקה שיורכבו מיחידות שיילקחו מהחטיבות כמו פלה"ס, פח"ח, סדח"ט ועוד. בנוסף ליחידות הקיימות, הוחלט להקים גש"ח נייד אשר יכלול פלוגות סדנא קדמיות יחד עם פלוגה בסיסית ולהרכיב פלוגות אלה מכוח אדם מקצועי ולצייד אותן בצב"מ, בחלפים, ובציוד חילוץ אשר ינועו ברכב רב-מינוע. 
חלק עיקרי נוסף בהקמת הגש"ח היה קליטת פח"חים. התהליך היה הדרגתי אך עקבי ותוך תקופה לא ארוכה החלו פועלות יחידות התחזוקה החטיבתיות לצד יחידות אגד התחזוקה האוגדתי.
הקמת הגש"חים במתכונת החדשה חייבה תוספת משמעותית של כוח אדם וציוד, זאת מתוך הכרה בחשיבות הרבה של הגש"חים. הכרה זו היא גם הבסיס
להחלטה להעלות את דרגת מפקד אגד התחזוקה מסא"ל לאל"מ, דרגה מקבילה לדרגת מפקד חטיבה, וכך הפכה דרגת מפקד גש"ח לשוות ערך לדרגת מפקד גדוד בדרגים הלוחמים.

אוסף תמונות מגדודי הגש"ח

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אדרי יצחק ז שוכן האני ז

כניסת חברים

חברים online