[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

אגד אחזקה ארצי

חיל הטכנולוגיה והאחזקה

בשנת 2017  הפך החיל למפעיל כח נוסף על היותו בונה כח. זאת לאחר עבודת מטרה רחבה  שנעשתה בחיל. במסגרתה הוקם האגד הארצי בעל חמישה גדודים אשר מחליפים את היחש"מים שהיו קודם ומארגנת מחדש את יחידות האחזקה ברחבי הארץ. מפקד האגד הוא במינוי אל"מ ומפקדי הגדודים הם בדרגת סא"ל.

מפקד האג"ד הראשון - אל"מ ליאור פרי. 2017-2018
 מפקד האגד השני - אל"מ אלי בוקובזה 2018-2020
 
מפקד האגד השלישי(הנוכחי) - אל"מ הרצל איסקוב 2020 

סיפור השינוי והקמת גדודי אחזקה חיל טנ"א

  1. הוקם מחדש יחש"מ 703 המיתולוגי ונקרא גדוד גולן 703
  2. יחש"מ מחנה נתן 653 הוסב לגדוד הנגב 653 
  3. יחש"מ 650 גוליס  הוסב לגדוד לגדוד מרכז 638
  4. יחש"מ 651 שמשון הוסב לגדוד העמקים 651
  5. סדנת חיון צורפה לגדוד הערבה החדש 674
  6. הוקמה יחידת תפעול ואחזקות חוץ 791

מטרות האגד

היסטוריית ומורשת האגד

הגדודים באגד


הקמת הגדוד והשינוי הארגוני הגדול באחזקה בחיל הטנ"א

האנשים באגד הארצי - המנוע לשינוי ולהצלחה

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online