[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

מפקדת פלוגה 831 רס"ן כדיה חדד מספרת על הפלוגה - שנת 2022

@alt@

מפקדת הפלוגה - רס"ן כדיה חדד.טלפון – 0509301085 |תאריך תחילת פיקוד על הפלוגה 13/6/202 | בפלוגה משרתים :198– 64 נגדים, 126 חיילים  ועוד 8  אע"צים

 

 

 

 העיסוק המרכזי של הפלוגה:

מתן מענה אחזקתי בדרג השדה המרחבי לרק"מ ומערכותיו, לצורך שימור ושיפור הזמינות הטכנית של היחידות במרחב הפיקודי, בדגש על דרג השדה במצבי השח"מ השונים.

המענה

יחידות המקבלות תמיכה

  יחסי הגומלין

ביצוע טיפולים עמוקים- טיפולי ב' וג' לרק"ם- מרכבה, אכזרית, מנגמ"ש ותומ"ת.

 • כלל יחידות צה"ל (ימ"חים ויחידות סדירות )

 

 • ביצוע כנס ספק לקוח שנתי וחציוני.
 • קשר ישיר ורציף בין היחידות למפקדי המחלקות ולמטה הפלוגה

ביצוע טיפולים מרודדים

(טיפולי א')

 • מרכבות- אוגדה 252 ואוגדה 340
 • תומ"ת- אגד 215
 • נגמ"ש- אלמ"ר 5005

מענה בתקלות מזדמנות בדרג השדה

 • צריח טנקים – יחידות תע"מ גזרה פד"ם.
 • צריח תומ"ת- שבטה וגדודים סדירים.
 • ימ"חים- אוגדה 252, אוגדה 340, נס"א
 • ביצוע כנס ספק לקוח לגדודים שעולים לתע"מ בגזרת עזה ובגזרת חולות.
 • קט"אים למול מ"פ.
 • מנ"ע של היחידות למול מפקדי המחלקות בפלוגה.

מענה לימ"חים במרחב פד"ם

 • ימ"ח 252 – מרכבה טיפולים עמוקים, תקלות מזדמנות.
 • אלמ"ר 5005- נגמ"ש טיפולים עמוקים, תקלות מזדמנות כולל הכנסה לאח"י.
 • אגד 454- תומ"ת טיפולים עמוקים כולל הכנסה לאח"י.
 • ביצוע כנס ספק לקוח שנתי וחציוני.
 • קשר ישיר ורציף בין היחידות למ"פ, מפקדי המחלקות ולמטה הפלוגה.

מענה בהספקה ותיקון חט"כים לכלל יחידות מרחב פד"ם וחלק מיחידות פקמ"ז.

 • יחידות זרוע היבשה – מל"י, בה"ד 1, שבטה, ביסל"ח, חטיבה 460 (נגמ"ש).
 • גדודי תע"מ גזרת עזה וגזרת אוגדה 80 (חולות).
 • יחידות פד"ם כולל עורפיות.
 • יחידות אשר מבצעות אימונים בצאלים ובבקעה.
 • מתן סיוע לכלל המנועיות.
 • הפעלת חלון קדמי בצאלים.
 • ביצוע כנס ספק לקוח ליחידות הקבועות במרחב פד"ם ולגדודים שעולים לתע"מ בגזרת עזה ובגזרת חולות.
 • קט"אים למול מ"פ.
 • מנ"ע של היחידות למול מפקדי המחלקות בפלוגה.

מענה בחלפים ע"ב המחסן הפלוגתי

 • כלל יחידות צה"ל
 • קשר ישיר בין אנ.מ ביחידות למפקד מחלקת מחסן הפלוגתי
 

תיאור כללי של התקופה:

 1. קליטת פלגת קריית ההדרכה ומתן מענה אחזקתי לכלי הרק"ם שבאחריותה תוך מענה  איכותי ומיטבי על אף השינויים הרבים שהעמ"ט הביא עמו.
 2. קליטת חיילים ונגדים מגדוד 638 לאור סגירת פלוגת הרק"ם של המרכז .
 3. קליטת צל"ם חדש – נמ"ר והסמכת נגדים לטובת המענה הנדרש עבור טיפול בכלי  .
 4. מעבר מחלקת הנגמ"ש לפלוגת הרכב 865 .
 5. שינויים בבעלי התפקידים בהנהלת הפלוגה  – החלפת נגדת כשירויות , החלפת קצין הפעלה.

 

אירועים מיוחדים שהיו בתקופתי :

 1. שינויים ארגוניים פנים פלוגתיים והחלפת בע"ת בכירים בהנהלת הפלוגה .
 2. קליטת פלגת קרית ההדרכה+ כ"א מגדוד 638  .
 3. אירועי הסלמה נקודתיים שנדרשו בהגברת כוננות.
 4. המשך מתן מענה לאור אתגר חדש ומפתיע – נגיף הקורונה.
 5. קליטת צל"ם חדש- נמ"ר .

 

אתגרים שהיו בתקופתי :

 1. מימוש תכונית עבודה עם מעכבי עבודה רבים (פערי כ"א ואחוזי איוש  נמוכים מאוד , פערי חלפים, פערי תקצוב הובלות וכו').
 2. מיסוד תהליכי עבודה במחלקת הטנקים (מחלקה במיקוד) וגיבוש אנשי המחלקה.
 3. טיפוח ופיתוח הקבע הראשוני.
 4. טיפול בכ"א חובה, בדגש על חיילים עם בעיות ת"ש ובעיות רפואיות.
 5. גיוס חיילים לקבע ראשוני- במסגרת פרויקט בדרך לקבע, תוכנית פיתוח ע"ט.
 6. חיבור השיח עם יחידות הקצה ושיפור נורמות השירות .
 7. שמירה על "טיב מוצר" – והשירות ליחידות.
 8. שמירה על רלוונטיות הפלוגה למציאות המשתנה בצה"ל- קליטת צל"ם חדש.
 9. מוכנות לחירום – היערכות הפלוגה "מחר מלחמה"- תיקוף כלל הפקודות האופרטיביות, שימור כ"א מילואים ושיבוץ אנשי מילואים .
 10. גיבוש הפלוגה – ביצוע ימי חינוך, ימי הפגה, ימי מחלקות .
 11. שמירה על נורמות הבטיחות, שגרה ומשמעת.

 

הצלחות שהיו לפלוגה בתקופתי :

 1. מימוש מלא של ת"ע למרות מעכבי עבודה רבים וזאת ע"י מעורבות כלל המפקדים במעכבי העבודה ומתן פתרונות יצירתיים ומהירים.
 2. שיפור השירות ליחידות – הקשר הרציף עם היחידות חשוב מאוד ליצירת אמון בין היחידה לבין הפלוגה, מעורבות היחידות בנעשה בפלוגה.
 3. מכונות לחירום של הפלוגה- שיפור מקצועיות אנשי המילואים במנועיה ובהשלמות הרק"ם,  קיום שגרת אופרטיבית בפלוגה באמצעות אימונים, תרגילים ותיקוף השבצ"ק, שיבוץ החיילים שמשתחררים בפלוגה.
 4. הובלת  פרויקט "תכלס" .
 5. פתיחת קורסי O.J.T במקצוע מרכבה+ מאחזק חט"כ לטובת צמצום פערי החובה .
 6. ניהול הפלוגה עפ"י נהלי כ"א של שגרה ומשמעת.
 7. מיקום הפלוגה כפלוגה רלוונטית, דומיננטית שמביאה להישגים בכל התחומים, מקום ראשון בדוח מדדים הגדודי לאורך זמן רב.

 

 

המחלקות בפלוגה

 

 

 

 

 

מחלקת  הטנקים:

מפקד המחלקה: יבנגי דרזביץ – נכנס לתפקיד בשנ"ע 2019.

ייעוד המחלקה: מתן מענה אחזקתי לדרג השדה ברק"ם המרכבה ביצוע טיפולים עמוקים ותיקונים מורכבים  לצורך שימור ושיפור הזמינות הטכנית של היחידות במרחב הפיקודי,  בדגש על דרג השדה במצבי השח"מ השונים.

מחלקת הטנקים מורכבת מ-4 תתי מחלקות – מכונאות, צריח, חשמל ובק"ש.

מפקדי תתי המחלקות בתקופתי: צריח- אלכס בקר, בק"ש- שגיא כהן, מכונאות- סרגיי סרג'ין,חשמל – דנקאו איילין.

במחלקה מבצעים את כל סוגי הטיפולים לכלל יחידות צה"ל:

 • ביצוע טיפולים עמוקים- טיפולי ב' וג' למרכבות- כלל יחידות צה"ל.

 • ביצוע טיפולי א וטיפולים מרודדים- כלל יחידות צה"ל.

 • מענה בתקלות מזדמנות בדרג השדה: תחום הצריח - צאלים וגדודים סדירים, ימ"חים כלל התחומים אוגדה 252, אוגדה 340, יחידת הנס"א, סיוע לכלל יחידות צה"ל בהתאם לדרישות.

 • מענה לימ"חים במרחב פד"ם: אלמ"ר 5005- נגמ"ש טיפולים עמוקים, תקלות מזדמנות כולל הכנסה לאח"י, אגד 454- תומ"ת טיפולים עמוקים כולל הכנסה לאח"י (צפויים לעבור לאוגדה 252)

 

מחלקת  החסר"צ:

מפקד המחלקה: אופיר כהן– נכנס לתפקיד בשנ"ע 2015

ייעוד המחלקה: מתן מענה אחזקתי לדרג השדה

ביצוע טיפולים עמוקים ותיקונים מורכבים לנגמ"ש, תומ"ת ואכזרית לכלל יחידות צה"ל.

 • מ-3 תתי מחלקות – תומ"ת, נגמ"ש ואכזרית.

מפקדי תתי המחלקות בתקופתי:

 • תומ"ת – אילן מכלוף, שמואל ארזואן, רפאל סויסה,

 • אכזרית- מיכאל קסיוק,

 • נגמ"ש- שמעון פדידה,

 • חשמל- איציק כהן.

במחלקה מבצעים את כל סוגי הטיפולים לכלל יחידות צה"ל:

 • ביצוע טיפולים עמוקים- טיפולי ב' וג' בנגמ"ש, אכזרית ותומ"ת- כלל יחידות צה"ל.

 • ביצוע טיפולי א וטיפולים מרודדים- תומ"ת- אגד 215, נגמ"ש- אלמ"ר 5005

 • מענה בתקלות מזדמנות בדרג השדה: צריח תומ"ת- שבטה, עיר הבהד"ים, צאלים וגדודים סדירים, ימ"חים- אוגדה 252, אוגדה 80 אגד 215

 • מענה לימ"חים במרחב פד"ם: אלמ"ר 5005- נגמ"ש טיפולים עמוקים, תקלות מזדמנות כולל הכנסה לאח"י, אגד 454- תומ"ת טיפולים עמוקים כולל הכנסה לאח"י (צפויים לעבור לאוגדה 252).

 

מחלקת  המנועיה:

מפקד המחלקה: מישל סבג– נכנס לתפקיד בשנ"ע 2013

ייעוד המחלקה: מתן מענה לחט"כים במרחב הדרומי , לצורך שימור ושיפור הזמינות הטכנית של היחידות במרחב הפיקודי,  בדגש על דרג השדה במצבי השח"מ השונים.

מחלקת המנועיה מורכבת מ-7 צוותים:

 1. מחלקת מרכבות AVDS , MTU כ- 3 צוותים- מפקדי הצוותים (אלכסיי, לאוניד ושלומי חיון),

 2.  GM אכזרית צוות אחד (עוז יונה).

 3.  GM  תומ"ת צוות אחד (זינגר).

 4.  GM נגמ"ש 2 צוותים (קיציץ וניסים לוי)

המחלקה נותנת מענה בהספקה ותיקון חט"כים (יזום ושבר) לכלל יחידות מרחב פד"ם וחלק מיחידות פקמ"ז, והפעלת חלון קדמי במנועית צאלים, היחידות אשר מקבלות מענה מהמנועיה:

 • יחידות זרוע היבשה – מל"י, בה"ד 1, שבטה, ביסל"ח, חטיבה 460 (נגמ"ש).

 • גדודי תע"מ גזרת עזה וגזרת אוגדה 80 (חולות).

 • יחידות פד"ם כולל עורפיות.

 • יחידות אשר מבצעות אימונים בצאלים ובבקעה.

 • מתן סיוע לכלל המנועיות.

 • הפעלת חלון קדמי בצאלים, למל"י, אוגדת עזה וכלל היחידות המתאמנות בצאלים

 

מחלקת מחסן

מפקד המחלקה: סלבה נתנאלוב בתפקיד משנת 2003 .

המחלקה נותנת מענה לכלל מחלקות הפלוגה בתחום החלפים.

המחלקה בנויה מ-3 מחסנים: מחסן ראשי מרכבה, מחסן נגמ"כ (אייל אבנעים) ומחסן מנועיה (שני לוי).

המחלקה נותנת מענה בכל סוגיית רישום החט"כים של המנועיה.

המחלקה עסקה ב-50,000 תנועות חלפים במחסן בשנה.

 

מחלקת מסגריה:

מפקד המחלקה- יורם קרמר.

מחלקות העזר של הפלוגה נתנו מענה לכלל המחלקות בתקלת דרג א' ו-ב בתחום המסגרות.

 

 

 

 

 

 

אירועים מיוחדים בתקופתי:

 1. האירוע המרכזי בתקופתי היה השינויים הארגוניים, קליטת פלגת ק. ההדרכה וכ"א מגדוד 638  . 

 2. החלפת בע"ת בכירים וותיקים בסגל א'- ק. ההפעלה ונגדת כשירויות .  ההחלפות חלו שינויים רבים בניהול המחלקה ובבעלי התפקדים במחלקה.

 3. התמודדות עם נגיף הקורונה וההנחיות המחמירות להתנהלות המחלקות והפלוגה לאור הצורך בשמירה על ריחוק חברתי, שמירה על היגיינה ועטית מסכות.

 

אירועים חברתיים בפלוגה

היו מס' אירועי גיבוש של סגל א' , חיילים ונגדים.

 1. הרמות כוסית לפני כל חג (ראש השנה ופסח).

 2. מסיבות חנוכה ופורים גדודיות אותם הובילה הפלוגה .

 3. ימי הפגה פלוגתיים (ימי כיף בבריכה, סיורים מודרכים)

 4. הענקת דרגות אחד לחודש – כלל הפלוגה.

 5. כנס ת"ע וחלוקת שי לכל חייל.

 6. ימי הפגה מחלקתיים – אחד לרבעון.

 7. נוהל "קבלת שבת" אחת לחודש בהשתתפות כלל הפלוגה .

 8. ארוחות צהריים חגיגיות/על האש בהשתתפות כלל הפלוגה .

 

 

 

 נגדים שפרשו בתקופתי -  בשנת העבודה 2021 פרש : רנ"ג סיסו שמואל.  

נגדים שעברו  / התקדמו  - שגיא כהן (קידום למובהק) , יורי סלניקוב – מעבר לגדוד 674 וקידום למובהק.

 

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online