[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

אל''מ זאב קליין בן צבי   - בתפקידו האחרון מחש"פ מרכז (מפקד חימוש פיקודי)

@alt@

כתב וערך: רס''ן גיא ברגר

אל''מ במיל' זאב קליין בן צבי.השתחרר מצה"ל בשנת 1993 ותפקידו האחרון מחש''פ מרכז.

רקע כללי:

זאביק קליין נולד בנובמבר 1947, גרוש, אב ל-2 ילדיו וסב ל-3 נכדים.התגייס ב1965 והוכשר כחשמלי שוט והוצב במש''א ולאחר תקופה קצרה ביחש''מ 650 בגוליס בשנת 1967 יצא לקצונה שלקראת סיומה פרצה מלחמת 6 הימים, במהלך המלחמה הוצב בחטיבה 205 כחשמלאי ורק לאחר מכן סיים את קורס הקצינים.במהלך השנים ביצע את מרבית שירותיו בפיקוד הדרום, אך בעקבות מלחמות ישראל כגון מלחמת ששת הימים, יום כיפור, מלחמת לבנון השנייה ושלום הגליל דילג את יחידותיו לגזרות השונות כגון פיקוד הצפון (רמה''ג ולבנון ).במהלך שירותו שירת כקחש''א תחת מפקד אוגדה 252 אהוד ברק, וכע.קחש''א באוגדה 143תחת פיקודו של אריאל שרון.במסגרת תפקידו כמפקד יחש''מ נחתם הסכם השלום עם מצרים ובמסגרת העתקת הכוחות מסיני לאזור אלהריש( רפיח) וזאב פיקד על הכוח האחזקתי האחרון שעזב את סיני .בעת שירותו בתפקידים בחיל כרע''ן שדות ורמ''ח ארגון (תוא''מ)התחיל ופיתח תהליכים מרכזיים של הטמעת התקינה לת''ע (מפתחות כ''א בהתאם למבנה הפעילות). רה ארגון מערך הימ''חים וכניסתם לאווירת הח''י

 תקופת תפקידו האחרון כמחש''פ מרכז התאפיינה ב-2 מאורעות עיקריים איתם סיים את שירותו בצה''ל:

 האינתיפאדה הראשונה - התארגנות לפריסה מאסיבית של כוחות בגזרה ומתן מענה אחזקתי לצרכים המיוחדים.

מלחמת שלום המפרץ.

את קורס הפו''מ ביצע זאב בארה''ב במסגרת בקורס לקציני החימוש הלוגיסטיקה האמריקאים, בנוסף במהלך שירותו סיים תואר B.A כללי באוניברסיטת תל אביב.

לאחר שחרורו שימש כיועץ בנושא הקמה ותפעול קניונים ברחבי אירופה.

תקופת שירותו:

שנה

דרגה

תפקיד

1969 - 1972

סג''מ – סרן

ק. תאום וארגון הדרכה

1972 - 1973

סרן – רס''ן

רמ''ד תאום וארגון בפד''מ

1973 - 1974

רס''ן

ע.קח''ש (במהלך מלחמת יום כיפור נפצע ע.קחש''א והוא הוצב כ- ע.קחש''א אוגדה 143 )

1974 - 1975

רס''ן

רמ''ד כ''א חי''ח בפד''מ

1975- 1976

רס''ן

קח''ש חט' 8

1979 – 1977

רס''ן

ס. מפקד יחש''מ

1979 – 1980

סא''ל

מפקד יחש''מ  (יחש''מ רפידים בסיני)

1980 – 1982

סא''ל

קחש''א אוגדה 252 בפיקודי של אהוד ברק

1983 – 1985

סא''ל

רע''ן שדו''ת במקחש''ר

1985 – 1988

אל''מ

רמ''ח ארגון (תוא''מ) במקחש''ר

1989 – 1992

אל''מ

מחש''פ מרכז

אירועים מבצעיים/אחזקתיים:

במהלך מלחמת יום כיפור מפקדי החטיבות הלוחמות לא צלחו להבין איך אנשי החימוש הצליחו לשמור על רמת הכשירות הגבוהה לכלים למרות המרחק למרכזי החלפים, פה ניחנה יכולת האלתור של אנשי מערך האחזקה וביצוע תיקונים מהירים ושימוש בחלפים מכלים פגועים לפני ירידתם לשיקום עמוק.

תמונות מתקופת שירותו:

   טקס החלפת מפקדים ביחש''מ מרכז

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
בלין שרגא צבי ז

כניסת חברים

חברים online