[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

קהילת משרתי היחש"מ בשנים 1990-1992

@alt@

אהרון מועלם התמנה למפקד יחש"מ ערבה באפריל 1990. עם כניסתו לתפקיד היו הפלוגות במרחב פרוסות ע"פ הפירוט הבא:

חיון - 4 פלוגות:פלוגת הרכב,פלוגת הרק"מ,הפלוגה הייעודית ומפקדת היחש"מ,

עין-יהב – פלוגה אחת למתן שירותי חימוש לצפון הנגב,

אילת - פלוגה אחת למתן שירותי חמוש לחלק הדרומי של הנגב,

אהרון מועלם המשיך בתנופת הבינוי במחנה,שהחלה עוד בתקופתו של המג"ד הקודם,יחזקאל לולצ'י.

עם כניסתו לתפקיד, קבע לעצמו אהרון מועלם מספר יעדים:

היחש"מ, בהיותו יחש"מ קדמי, היה אחראי למתן שירותי חימוש לכל היחידות לאורך הגבול בין ישראל,מצרים וירדן. שיפור רמת השירות ליחידות היווה אחד מהנושאים העיקריים שבהם עסק המג"ד בתקופת שרותו כמפקד היחש"מ.

בגזרה היו מצויים כלי-רכב רבים אשר ביצעו סיורים שגרתיים לאורך גדר הגבול. כל כלי רכב שיועד לסיור תוקן מיידית עם הגיעו ליחש"מ. כל טנק שנזקק לתיקון – תוקן תוך 48 שעות. מהיחש"מ נשלחו צוותים, במשך כל שעות היום, ותיקנו את הטנק מיידית. כל התיקונים בטנקים (כולל טיפולי ב') בוצעו ביחידות האם, למעט טיפולים תקופתיים אשר בוצעו ע"י היחש"מים העורפיים. שיפור רמת השירות ליחידות זכה להערכה ולהוקרה ע"י היחידות במרחב וע"י אלוף פיקוד הדרום.

 בספטמבר 1990, עם "התחממות" המצב הפוליטי במזרח-התיכון, לאחר כיבוש כוויית ע"י עיראק, נערך תרגיל יחש"מי מקיף, שבו הצליח היחש"מ להפגין את יכולתו בזמן אמת. במהלך התרגיל הוזרמו הנתונים ע"י יחידות השטח.

חיילי הסדיר מהיחש"מ יצאו לשטח, ותיקנו את התקלות. חיילי המילואים של היחש"מ תפסו את מקומם של חיילי הסדיר בסדנאות.

היחש"מ זכה להערכה על תפקודו בתרגיל. קחש"ר ציין את תפקודו של היחש"מ בתרגיל ואמר כי היחידות השונות ביחש"מ ביצעו את המוטל עליהן באופן מעורר הערכה. בזמן מלחמת המפרץ נמצא היחש"מ בכוננות עליונה, על-מנת לקדם כל אפשרות של מלחמה כוללת במזה"ת.

"מלחמת המפרץ הביאה לגיבוש חברתי והעלאת המורל ביחידה, "נעשינו מוכנים יותר לכל משימה שתבוא – הן בתחום האנושי והן בתחום החימושי " – אמר אהרון מועלם, מפקד היחש"מ.

למרות עומס העבודה ביחש"מ, לא נפקד מקומו של החינוך בעשייה היום-יומית. ליחש"מ הוקם צוות הווי (בסיוע כספי של חברת "מכתשים" אשר אימצה את היחש"מ). כמו כן,התבצעו פעולות חינוך ענפות,שהדגש בהן- התקשורת הבין-אישית בין המפקדים ובין החיילים.

במהלך שנת 1990 הפיק היחש"מ ערב "מורשת קרב", שבו נסקרה פעולתו של היחש"מ (גש"ח) במהלך מלחמת יום-הכיפורים. שלושת שבויי הגש"ח במלחמה העלו במהלך הערב זכרונות מהמלחמה ומתקופת השבי. האירוע תרם להגברת תחושת ההזדהות של החיילים עם יחידתם ועם מורשתם.

כדי לקדם את היחש"מ לעבר טכנולוגיית שנות ה-2000, הוחל במחשוב כל העבודה ביחש"מ. בשלב ראשוני הוכנסו מחשבים לפלוגת המפקדה ביחש"מ, ו"היעד הבא הוא מחשוב כל פלוגה ויחידה ביחש"מ" – אומר אהרון מועלם,מפקד היחש"מ.

בנוסף, שופר מערך הבקרה הפנימית של היחש"מ: באמצעות ביצוע תקופתי של מדדי בקרה פנימיים.  הוצגו, כל שלושה חודשים, נתונים לגבי ניצול כח-האדם ורמת השירות אשר נותן היחש"מ. למשל, במשך השנה, מודדים את זמן שהותו של כל כלי-רכב אשר מגיע לתיקון ביחש"מ. הנתונים מעובדים ומוצגים על גבי גרפים, שבעזרתם ניתן לבדוק את רמת השירות אשר נותן היחש"מ ליחידות השונות.

אלוף פיקוד הדרום, מתן וילנאי,אמר על היחש"מ כי הינו "היחידה המסודרת ביותר בפיקוד", ולכן לא קשה להבין את גאוותו של המפקד היוצא של היחש"מ.

סא"ל אהרון מועלם:

"שירותי ביחש"מ הביא אותי להתגאות ולזקוף קומה, היחש"מ הצליח לעזור לכל יחידה בכל משימה. מחנה היחש"מ בחיון, הפך אחד המחנות היפים בצה"ל, וזכה בתעודת חמישה כוכבים בתחרות א"י יפה. להרים את הראש לזקוף קומה – הצלחתי להטמיע זאת בקרב אנשי היחש"מ. אנו מבצעים את משימתנו בצורה הטובה ביותר".

עיקרי העשייה בתקופתו של אהרון:

  • שיפור רמת השירות ליחידות המרחב.
  • תרגול היחש"מ והכנתו בתקופת מלחמת המפרץ.
  •  הקמת התשתיות הראשוניות למחשוב היחש"מ.
  • שיפור מערך הבקרה הפנימית של היחש"מ לביצוע משימותיו.

ראיון של מפקד היחידה - אהרון מועלם , הסרט צולם בשנת 2003 בבה"ד 20 


 

 

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online