[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

מפקד חדש לחיל החימוש - אל"ם דב שמר (שומרוק), ז"ל - 1951 - 1949

@alt@

אל"ם דב שמר (שומרוק), ז"ל - 1951 - 1949
קורות חיים:
מפקד חיל הטכנאים 1951 - 1949

אל"ם דב שמר (שמורק), יוצא אירגון ה"הגנה" והצבא הבריטי, שימש כמפקד חיל הטכנאים בין התאריכים 25.08.49-01.04.51.
"חיל הטכנאים" הוקם על בסיס מסגרות החימוש, ותקופת פועלו היתה בימים שלאחר מלחמת העצמאות. מטרתו העיקרית  של חיל הטכנאים היתה לשמש מסגרת מתאימה להכשרת חיילים במקצוע טכני, שישמש אותם גם בחייהם האזרחים.
אל"ם שמר, נולד בפולין בשנת 1913. עלה לישראל בשנת 1934 והצטרף לשורות אירגון ה"הגנה". במסגרתו עסק בפעולות רכש, בעיקר של רכב תובלתי. במלחמת העולם השנייה התנדב דב לצבא הבריטי ובין השנים 1943-1946 שירת בפלוגת תובלה 462, אשר פעלה במצרים ובאיטליה. במלחמת העצמאות שירת בחזית ירושלים והדרום, היה מופקד על ארגון ותחזוקת השיירות לירושלים ונפצע קשה בקסטל, באחת מן ההיתקלויות.
בחודש אוגוסט 1948 הומלץ לדרגת קצונה - סא"ל, ועם הקמת "חיל הטכנאים" מונה למפקד החיל בדרגת זו. דב הועלה לדרגת אלוף-משנה והשתחרר מצה"ל בשנת 1952.
אל"ם דב (בר) שמר נפטר בשנת 1975.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אוחנה גבריאל ז

כניסת חברים

חברים online