[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

מפקד חדש לחיל החימוש - אלם אשר פלד ז"ל - 1949 - 1948

@alt@

אלם אשר פלד , זל - 1949 - 1948
קורות חיים
מפקד הנדסת חימוש  1949 - 1948 

אלם אשר (אושרקה) פלד, ממניחי היסודות לחיל החימוש, עמד בראש מחלקת החימוש של אירגון ההגנה .מחלקת החימוש של אירגון ההגנה הוקמה בשנת 1940 ,ותפקידיה היו רכישת נשק, איחסונו ושימורו. מחלקת החימוש הופקדה גם על נוהל העברת כלי נשק ממקום אחד למשנהו והיוותה את עמוד השדרה לחיל החימוש ולמסגרות החימוש השונות, אשר פעלו בין השנים 1948-1949.

אלם פלד פעל ותרם רבות להקמת המסגרת הארגונית לחיל החימוש ולהנחת התשתית לבתי המלאכה לנשק, לימים - סדנאות חיל החימוש והתחזוקה. עם פרוץ מלחמת העצמאות הצטרפו רבים מיוצאי הצבא הבריטי לשורות מחלקת החימוש של ארגון ההגנה והיוו את כוח-האדם המיומן והמקצועי של חיל החימוש.

אלם פלד, יליד רוסיה (1906), עלה לארץ ישראל בשנת 1926. עבד בפיקא עד 1933 , משם גויס להגנה ומשנת 1936 שרת בהגנה בשרות מלא, שימש סגן מפקד גליל התיכון (מבת-שלמה עד רמת-גן) ולאחר מכן, במשך קרוב לשנתיים, סגן מפקד מחוז ירושלים, ולאחריו מפקד מחוז ירושלים. ב- 6 בנובמבר 1941 התמנה לתפקיד חמש כללי של ההגנה - כלומר רכז ארצי - סליקים, רכש, תובלה, ניפוק, נשקיות, האחדה של נשק לפי סליקים מרכזיים ושל ישובים ורשום.
ב- 1 באוגוסט 1948 מונה לראש שירותי הנדסת חימוש בדרגת סאל. ב- 23 באוגוסט 1949 שונה שם החיל וסאל פלד מונה למפקד הראשון של חיל חימוש וציוד שלתוכו אוגדו חיל חימוש וחיל תובלה. בשנת 1950, לאחר ארגון מחדש, מונה כקצין חימוש ראשי.
בתאריך 16 באפריל 1951 עלה לדרגת אלם ונתמנה לסגן ראש מטכלאגא למזכיר מועצת החימוש העליונה.
בתאריך ה- 1 בספטמבר 1952  מונה לראש אגף החימוש במשרד הביטחון ובמסגרת תפקיד זה הופקד על הרכש הביטחוני.
אלם אשר פלד נפטר בשנת 1970.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אדרי יצחק ז שוכן האני ז

כניסת חברים

חברים online