[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

נובמבר 1941 - הקמת מחלקת חימוש בארגון ההגנה - מתוך הספר מסע מורשת בציר הזמן מאת רס"ן קורנז רפאל

@alt@

בעקבות פרוץ מלחמת העולם השנייה בספטמבר 1939 , החלה התקרבות בין ארגון ההגנה לבין הבריטים ששלטו בארץ באותה תקופה. על אף פרסום הספר הלבן של מקדונלד ארבעה חודשים לפני פרוץ המלחמה, הוחלט בהגנה להפסיק את הפעילות הצבאית נגד הבריטים ולהתאחד אתם במאבק מול גרמניה הנאצית. החלטה זו התקבלה בהנהגתו של בן-גוריון אשר אמר "עלינו לעזור לאנגליה במלחמתה
כאילו לא היה ספר לבן, ולעמוד נגד הספר הלבן כאילו לא הייתה מלחמה". 
בנוסף לגיוס המוני לשורות הצבא הבריטי ולשורות ארגון ההגנה, בנובמבר 1941 הוחלט על הקמת מחלקת החימוש )מח"ש( של ההגנה. תפקידי המחלקה הוגדרו:
•השגת נשק, חומרי נפץ וכדומה
•הטמנת החימוש והחסנתו
•החזקה, תיקון וטיפול בנשק כדי שיהיה ראוי לשימוש בכל עת
•הספקתו ליישובים בכל הארץ וליחידות המגויסות של ההגנה
•רישום ארצי וביקורת תחזוקתית של הנשק
•הדרכת נשקים ומחסנאים, ייצור סליקים לאחסנה וקשר עם התע"ש לצרכי יצור חימוש
אך הקביעה המשמעותית ביותר שנקבעה עם הקמת מח"ש היא שאסור להפסיק את הפעולות הללו אפילו לשעה אחת וכי אין להחמיץ שום הזדמנות להשגת נשק. כך, תוך תמיכה ושיתוף פעולה עם הכוחות הבריטים, יכלו אנשי החימוש ליצור את התשתית והבסיס שיהוו בהמשך את מצבור הנשק והחימוש של צה"ל בעת הקמתו בשנת 1948 .
בהתאם למגבלות כוח האדם של אותן שנים, מח"ש הורכבה מכ 30- אנשים בלבד, אשר שירתו ביחידה לילות כימים והשרישו את מוסר העבודה והאת מחויבות המאפיינים את החיל עד היום.

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online