[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

הקמת היחידה הטכנולוגית (היחט''ל – שנת 1999)‏

@alt@

היחידה הטכנולוגית  - יחט''ל הוקמה בשנת 1999 על-בסיס שילובן של המחלקות הטכניות במפקדת קצין חימוש ראשי עם חטיבת התכנון באט''ל ומחלקת ציוד לוגיסטי במפקדת קצין תחזוקה ראשי.

יעודה של היחידה הטכנולוגית – להיות אחראית לפיתוח אמצעי לחימה, אמצעי תקשוב ואמצעי סיוע לכלל כוחות היבשה של צה''ל.

החטיבה הינה סמכות מקצועית וטכנולוגית בתחומי הפיתוח ועוסקת במתן מענה טכנו - מבצעי לכוחות היבשה בכלל מתארי העימות.

החטיבה הטכנולוגית מורכבת ממספר מחלקות טכניות, שכל אחת מהן אחראית לפיתוח ולניהול משקים בתחום מסוים של אמצעי - לחימה. עם זאת, בפרויקטים מורכבים ניתן למצוא מעורבות של שתי מחלקות ואף יותר. עצם ההחלטה להקמת היחט''ל שינתה את מבנהו ההיסטורי של חיל החימוש שריכז תחת ידו עד לאותה העת את כלל המחלקות הטכניות ועסק הן בתחום האחזקה והן בתחום הפיתוח, הקמת היחט''ל הביאה להעברת מאות תקנים ממפקדת החיל ליחידה הטכנולוגית והקשתה על תהליך השיבוץ של קצינים מהמערך ההנדסי.

מספר זכריה חי שמונה לקחש''ר כשנה לאחר הקמת היחט''ל: ''פעם ראשונה שמונה קצין חימוש ראשי מהשדה ולא מהמערך ההנדסי כך שהחיל קיבל תפנית שונה ממה שהוא היה עד אז, ברה –ארגון של הצבא הקימו את החטיבה הטכנולוגית ופיצלו אותה כגוף נפרד: חיל החימוש עסק בתחום האחזקה והיחט''ל בתחום הפיתוח. אולם החיל עדיין שמר לעצמו את תחום ניהול כוח האדם בכפיפות לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בניגוד למצב הנוכחי כיום מתוקף כפיפותו של חיל החימוש לאט''ל וכפיפותו של החט''ל לזרוע יבשה. בתקופת כהונתי כקחש''ר הפיצול היה עדיין טרי, ולקח זמן להפנים ולהתרגל למצב החדש, עצם הקמת היחט''ל פגעה ביסודותיו ואושיותו של חיל החימוש ותהליך ההטמעה היה ארוך וכלל ויכוחים, אמוציות, חוסר ודאות, וסימני שאלה רבים. בשנה הראשונה של הקמת היחט''ל נותרו הרבה מאוד דילמות ונושאים פתוחים שלא נפתרו עד תום ותוך כדי הפיצול נאלצנו לסגור קצוות ולסכם את הדברים באופן פרטני. היו המון אמוציות ואי הסכמות.תקופת כהונתי כקחש''ר לא הייתה קלה גם מהסיבה שהיתי הקחש''ר הראשון שלא היה מהנדס והרבה עיניים היו נשואות אלי, נאלצתי להתמודד עם תהליך רב היקף שכזה שדילל את תחום העשייה ואת תקני הקצונה בחיל בצורה מאוד משמעותית''.

הסיבות להקמת היחט''ל

הסיבות להקמת היחט''ל :

 • קיצור תהליכי הפיתוח וההרכשה.
 • יצירת כתובת אחת ללקוח ושיפור השירות לדרג הנפרס.
 • יצירת חלוקת קשב בין קציני החילות למימוש מטרות ארגונם.
 • ריכוז מהנדסים ככור היתוך טכנולוגי.
 • צמצום מטה אט''ל והיחידות כגוף ביצוע
 • ראייה ויכולת משימתית כוללת
 • סינרגיה בין הגופים ויצירתהתייעלות תהליכית.

חזון היחט''ל

להיות ארגון טכנולוגי מוביל ושותף מרכזי בהתעצמות צה''ל.

ערכי היחט''ל

 • חדשנות ואתגר.
 • מרכזיות המשאב האנושי.
 • ארגון טכנולוגי לומד.
 • מצויינות בשירות ללקוח.

 תפקידי היחט''ל

 • לשאת באחריות למחקר, לפיתוח, לריכוז ולליווי תהליכי פיתוח ולבחינת אמל''ח.
 • לקבוע את עקרונות ושיטות ניהול הפרוייקטים, ההרכשה ההצטיידות והעיתוד.
 • לגבש את תכנית ההצטיידות לשע''ח באפסנייה שבאחריות אט''ל תוך קביעת סדרי עדיפויות.
 • לקבוע תכניות ייצור ושיקום אפסנייה שבאחריות אט''ל תוך מתן סדרי עדיפויות, בהתאם להחלטות המטה הכללי.
 • לשאת באחריות לקביעת מפרטים, אפיונים טכניים ותקנים לניסויים ולבחינה.

 

הקמת החטיבה הטכנולוגית ליבשה ועיקרי הפעילות 2006-2012

בשנת 2005 הוביל הרמטכ''ל דאז רא''ל   דן חלוץ שורה של מהלכים ארגוניים שמטרתם הייתה למקד את אגפי המטה הכללי בעבודת מטה על זרועית ולחזק את זרוע היבשה ,לשם כך הועברו מהמטה הכללי לזרוע היבשה יחידות וסמכויות שנחשבו ל''יבשתיות''. במסגרת הזאת הועברו מהמטה הכללי קציני החיל הראשיים מהחילות תומכי הלחימה חימוש, לוגיסטיקה, תקשוב. סמכויות הניהול של גרף התעסוקה המבצעית ושל תקציב התעסוקה המבצעית, מחלקת האחזקה, סמכויות בניין הכוח במפקדות הפיקודים המרחביים וכן היחט''ל. בהמשך, סוכם על הקמת החטיבה הטכנולוגית ליבשה )חט''ל( תוך התאמה ושינויים מבניים, שכללו בין היתר איגום גופי התקשוב בעלי אוריינטציה יבשתית בחט''ל, הכפפת יפת''ח ומחלקת אחזקה. מאט''ל, והעברת מח' ציוד לוגיסטי מהיחט''ל למטה אט''ל. בתקופה זו מוסדו תהליכי עבודה שונים בתוך החטיבה הן מול גופי המטה בזרוע היבשה והן למול אט''ל כגורם מוביל. במלחמת לבנון השנייה השתתפו גורמי החטיבה בפעילות הזרועית  והאט''לית ובתוך זאת הכנסת מערכים חדשים ובהם מערך ''רוכב שמיים'' ומערך ''מלך האריות'',וכן ייצור ודיגום אמצעים תוך כדי המלחמה בדגש על שב''שים ,מיגוני גחון לרק''ם ,אמצעים לוגיסטיים שונים ועוד. לצד זאת עסקה החטיבה בניהול והערכת מצב בתחום חלקי חילוף ורמות מלאי מול מצל''ח ומש''א, הערכת מצב לתחמושת לרבות רכש ופתיחת מחסני מרת''ח .לאחר המלחמה ריכזה החטיבה את הטיפול בתהליכי החזרה לכוננות וכשירות והובילה את הפעילות הזרועית בתחום זה.

בשנת 2007 התחולל השינוי המשמעותי השלישי תוך עשור:

במהלכו הועברה מחלקת האחזקה חזרה לאט''ל ,ובהמשך הוחזרו לאגפי המטה הכללי חילות התומכ''ל. מהלכים אלו חייבו הסדרה נוספת בין זרוע היבשה ואט''ל ובסוף דצמבר 2008 פעלה החטיבה הטכנולוגית לוגיסטית במסגרת מבצע ''עופרת יצוקה'' במתכונת החדשה שנקבעה בכפיפות לחמ''ל אט''ל ובתאום מלא עם מחלקת אחזקה וחמ''ל הפיקוד הלוגיסטי באט''ל.

 

בתוך זאת פעלו אנשי החטיבה למתן מענה במגוון תחומים ובהם:

 • פעילויות ייצור וקליטת אמל''ח.
 • ייצור והתקנת מיגוני גחון לרק''ם ומיגון סטטיסטי לדחפורים, התקנת אמצעי שיבוש, הטמעת ''מפצח האגוזים'' בלון תצפית, אמצעי פריצה ועוד.
 • קליטה,חניכה וסיוע בפיתוח כוח אדם טכנולוגי, בנוסף לפיתוח מוקדי ידע צה''ליים בתחומים נבחרים.
 • ניתוח וגיבוש המלצות למשקים ,תוך אישור משאבים תקציביים למימוש שיטת האחזקה לאמל''ח ולאמסל''ח שבאחריות זרוע היבשה.
 • כתיבת הוראות הנדסיות וטכניות למערך האחזקה בכפוף לאישור קח''שר/קשר''ר תוך מתן סיוע טכני-הנדסי וסיוע למערכי האחזקה בדרגים השונים לכוחות השדה.
 • ניהול תוכניות עבודה במש''א, מצל''ח ומרת''ח. תיעדוף רכש ,תוך בקרה ומעקב של רמות מלאי החלפים במשקי זרוע היבשה בכפוף לסדר עדיפות זרועי.
 • תכנון וביצוע ניסויים טכניים של אמל''ח ואמסל''ח תוך מתן אישור בטיחותי והמלצות לאישורי דגם. בחירום-פעילות בכפיפות לאט''ל הכוללת הפעלת מכלולים בחמ''ל הפיקוד הלוגיסטי ובחמ''ל האחזקה המטכל''י ת''פ אט''ל.
 • הוצאת צוותים טכנולוגיים לטובת חקר תקלות, סקרי היפגעות ומשימות טכנולוגיות ייעודיות,כגון הטמעת אמל''ח, פתיחת הח''י, קליטת אמל''ח תו''כ לחימה והפעלת מערכים ייחודים.
 • תמיכה טכנית ואחזקתית  בכוחות שבאחריות החט''ל.
 • חקר טכני לתקלות והיפגעות רק''ם.

בשנים האחרונות הובילה החטיבה תהליכי פיתוח והצטיידות במגוון רחב מאד של אמל''ח במשקי היבשה ובהם: מתן מענה למשבר חטיבות הכוח לרק''ם,שדרוג מערך פומה ואכזרית, פיתוח והצטיידות בכלי רק''ם הנדסי משולב ''משעול הכסף'', קליטת אלפי כלי רכב זאב, דוד, והאמרים מעודפי צבא ארה''ב(,רכש אלפי אמצעי ראיית לילה ואופטיקה למגוון רחב של שימושים, מענה להגנת גבולות והקמת חמ''לי איסוף, שילוב מערכות ניהול קרב לרק''ם, הרחבה משמעותית של מערכות מאמנים ביבשה, הצטיידות משמעותית בתחמושת וכלי נשק, עמדת נשק נשלטת ''דרקונית'', נגמ''ש מרגמה ''קשת'', הקמת מערך חימוש מונחה מדויק חדשני, ''רוכב שמיים'', הובלת פרויקט פיתוח מערך הגנת מסגרת לרק''ם, פיתוח של מערך רקטי ''רומח'' ועוד.

בנוסף ריכזה החטיבה את פעילות עיתוד ורכש חלקי החילוף למשקי היבשה לצד ניהול משק התחמושות, ובתקופה זו הוקצו משאבים משמעותיים להעלאת רמות המלאי,לצד אלו פעלה החטיבה לשיפור המקצועיות בתהליכי העבודה ומימשה פרויקט למיסוד מתודולוגיות העבודה במגוון תחומי הפעילות הכוללים את תהליכי הניהול הפוריקטאלי והמשקי.במסגרת זו נכתבו כעשרים ''אשכולות ידע'' הכוללים נהלים, תבניות, דוגמאות ועזרים ששולבו במערכת התומכת את תהליכי העבודה הייעודים בחט''ל. לצד זאת פותחו ומומשו הכשרות ייעודיות ששולבו בפעילות בה''ד 20 ומהווים חלק ממסלולי הפיתוח במגזר ההנדסי.

ראשי החט''ל לדורותיהם

 

 

לצפיה בתוכן באתר בפורמט PDF - לחץ על הקישור (יתכן שתצטרך להקטין את גודל התצוגה)

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online