[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

נובמבר 1981- עיתוני חיל החימוש לדורותיהם

@alt@

עיתון פנימי המופק בחיל החימוש ומשמש להצגת הפעילויות הרבות הנעשות בחיל , אירועים וכתבות המציגים את האנשים העמלים על אחזקת כלל האממצעים בצה"ל.הביטאון נותן ביטוי לכלל מערכי חיל החימוש.
העיתונים שפורסמו :

חוברת פרקים בתולדות חיל החימוש - שנת 1981 - קישור

עלון הסדנאים יולי 1990 - חלק א   - חלק ב  - חלק ג'

ביטאון מספר 1 פורסם במאי 2007 - גרסא טקסטואלית

ביטאון מספר 2 פורסם באוקטובר 2007 - גרסא טקסטואלית

ביטאון מספר 3 פורסם במארס 2008 - גרסא טקסטואלית

ביטאון מספר 4 פורסם בספטמבר 2009 - גרסא טקסטואלית

ביטאון מספר 5 פורסם בספטמבר 2010 - גרסא טקסטואלית

גיליון מספר 7 - נובמבר 2010 - פרידה מקחש"ר תא"ל אייל אלוק


חדשות חיל החימוש - גיליון מספר 7 - נובמבר 2010       
 

 

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online