[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

סמל נתיב משה - עיטור המופת

@alt@

תאור המעשה

ביום ה-9 ביוני, 1967 בקרב על הבקעת הרמה הסורית, שרת סמלדוד נתיב כסמל טכנאי באחת, מפלוגות הטנקים התוקפות. תוך כדי לחימה, בשטח ממוקש ומוכה אש, הפעיל סמל דוד נתיב את כתתו ביעילות ותיקן את הטנקים שנפגעו. בזכותו הצטרפו טנקים אלה להמשך הלחימה במהירות מירבית.על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל- 1970

ניסן תשל"ג, אפריל 1973

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אוחנה גבריאל ז

כניסת חברים

חברים online