[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

סיפורו של רס"ן יואל ביטלבי

קישור לאלבום התמונות האישי בספריית בה"ד 20 - קישור

פרטים אישיים

שם ומשפחה *:_____________________

שם בת / בן הזוג ומספר הילדים :_____________________

מספר טלפון נייד *:_____________________

כתובת דואר אלקטרוני *:_____________________

עיר מגורים *:_____________________

מספר אישי *:_____________________

תאריך גיוס לצה"ל:_____________________

תאריך שחרור מצה"ל:_____________________

ספר לנו על שירותך הצבאי - תפקיד אחרון בצבא לפני השחרור

אנא תאר את מסלול שירותך הצבאי מהיחידה האחרונה בה שירתת ועד לגיוסך מצה"ל:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

תפקידך האחרון בצה"ל:_____________________

שנת התחלת התפקיד:_____________________

שנת סיום התפקיד:_____________________

התפקיד בו היית:_____________________

מה עשית בתפקיד זה ? :_____________________

חוויות אישיות מהשירות ביחידה, מה היה תפקידך העיקרי ? קשיים שהיו , מלחמות או מבצעים. נופלים בתקופתך ועוד... :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________ :_____________________

סיפור שירותך הצבאי - תפקיד לפני אחרון

אנא תאר את מסלול שירותך הצבאי מהיחידה האחרונה בה שירתת ועד לגיוסך מצה"ל

שם היחידה:_____________________

שנת התחלה ושנת סיום:_____________________

הדרגה בה היית:_____________________

התפקיד אותו מילאת:_____________________

חיילים וחיילות שאני זוכר ששירתו איתי ביחידה. (אם אפשר שם ומשפחה וטלפון) :_____________________

אנא תאר את התפקיד:_____________________

חוויות אישיות מהשירות ביחידה, מה היה תפקידך העיקרי ? קשיים שהיו , מלחמות או מבצעים. נופלים בתקופתך ועוד... :_____________________

סיפור שירותך הצבאי - שני תפקידים לפני השחרור

אנא תאר את מסלול שירותך הצבאי מהיחידה האחרונה בה שירתת ועד לגיוסך מצה"ל

היחידה בה היית:_____________________

התפקיד אותו מילאת:_____________________

שנת התחלה וסיום התפקיד:_____________________

תאר מה עשית בתפקידך? :_____________________

הדרגה בה היית:_____________________

חיילים וחיילות שאני זוכר ששירתו איתי ביחידה. (אם אפשר שם ומשפחה וטלפון) :_____________________

חוויות אישיות מהשירות ביחידה, מה היה תפקידך העיקרי ? קשיים שהיו , מלחמות או מבצעים. נופלים בתקופתך ועוד... :_____________________

ספר על שירותך הצבאי כל מה שחשוב לך שנכדיך יקראו בעוד שני דורון:

אנא הדפס את השאלון מלא אותו ו בצירוף תמונות שלח במיל חמנהל הידע של מוזיאון חיל הטנ"א (חימוש) nisim.clo@gmail.com

 

תודה רבה

 

חיפוש מידע

כניסת חברים

חברים online