[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

שנת 2014- חיל החימוש במבצע צוק איתן -סגל בה"ד 20 מסייע בעזה.

@alt@

בה״ד 20 הינו בסיס הדרכה של חיל החימוש , מכשיר מסמיך ומעצב חיילים, נגדים וקצינים ל-72 מקצועות החיל. בה״ד 20 לוקח חלק פעיל במבצע ״צוק איתן״ על ידי תמיכת הכוחות הלוחמים במסגרות הצק״גים והצק״חים בלחימה.

בשעות הראשונות ללחימה פתח הבה״ד חמ״ל חירום אשר ריכז את כלל הדרישות והמשימות לאורך המבצע עד כה. התמיכה של הבה"ד ביחידות במבצע :

  • בתחום ההדרכה וההכשרה הבה"ד מעצם היותו בסיס הדרכה סייע ותמך בעיקר בהכשרות החירום וברענוני אנשי המילואים בכלל המקצועות הנדרשים על מנת לאפשר את הרציפות וההמשכיות ללחימה .
  • נשלחו כ-19 חוליות לביצוע ריענונים והדרכות במקצועות הרק״ם , החילוץ והתחום המשואה לכוחות הסדיר והמילואים .
  • רענון מקצועי לאנשי מילואים - עם הרחבת הפעילות גוייסו כוחות החזקה במילואים בדרג ב׳ לתמיכת הלחימה ועיבוי מאמץ האחזקה , במהלך גיוסם סייע בה״ד 20 בביצוע הדרכות , ריענונים והסמכות .
  • סיוע באחזקה ליחידות - בתחום המענה האחזקתי הוציא הבה״ד כ-13 חוליות אחזקה לתמיכת היחידות טרם כניסתם ללחימה בדגש בשטחי הכינוס במהלך ביצוע ההכנות ללחימה.
  • כלי הרק"מ בבה"ד -  הוכשרו כלי רק״ם המשמשים להדרכה בבה״ד כגון טנקים נמרים פומ״ות ואכזריות , הכלים הוכשרו לכשירות מקסימלית בתחומי האחזקה , הקשר הזיווד הלוגיסטי ונשלחו ליחידות הלוחמות.
  • במסגרת משימות העורף וסיעו למרכזי אט״ל הבה״ד, כ-250 חיילים אשר סייעו במתן מענה וקשב טלפוני לאזרחים וכן חלוקת פליירים להסברה.
  • הבה״ד  סייע באריזת מזון עבור היחידות הלוחמות.
  • סיוע בגיוס אנשי מילואים - בהפעלת שילוח מוניות לגיוס אנשי המילואים בשיתוף גורמים ממרכז ההובלה.
  • סיוע ברכבי הבה"ד לשטח - במסגרת התמיכה הלוגיסטית ללחימה הוציא הבה״ד אמצעים רבים כגון רכבים חומים ולבנים לתמיכת היחידות.
  • תיחקור  חיילי והפקת הלקחים - בחיל בהובלת מפקד ביה״ס למפקדים מבה״ד 20 מבצע את התיחקור החיילי למבצע צוק איתן תוך כדי העלאת תובנות ולקחים משלבי הלחימה הראשונים בכלל דרגי האחזקה , אשר חלק מעיקרי הלקחים אוגדו לחוברת והופצו למפקדים בשטח תוך כדי הלחימה .

החוסן המנטלי הגבוה והשמירה על הרציפות התיפקודית סייע לסגל ולחניכים להמשיך ולעמוד במשימות .
בה״ד 20 ערוך ומוכן להמשך התמיכה וסיוע בכלל תחומי האחזקה הן בהוצאת אנשי סגל להדרכה והכשרה והן בהוצאות חוליות להמשך מתן מענה אחזקתי בשטחי הלחימה

תמונות של אנשי בה"ד ברצועת עזה

 השתלמות חילוץ לאנשי מילואים

2.

סגל הבה"ד מסייע בתיקונים בשטח

רעוניני חילוץ לאנשי מילואים בשטחי הכינוס

הדרכות בשטח לאנשי מילואים

מפקד הבה"ד אל"מ עופר עזרד והמטה מסיירים בשטח ומבקרים את יחידות החימוש על מנת לשמוע על צרכים נוספים

 

 

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
ברמן יוסף ז

כניסת חברים

חברים online