[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

סיפור שירותו של כהן גולן ביחש״מ 703

קישור לאלבום התמונות האישי

סיפור שירותי בצה"ל:                                                                                          התגייסתי לצה׳׳ל בתאריך ה 23/9/98 לאחר שנת עתודה בתוכנית ׳׳יעד׳׳, תוכנית לעתודאים שחיל החימוש מיעד אותם לשרת בחיל.
לאחר טירונות של חודש במחנה 80, הגעתי לבה׳׳ד 20 ועברתי קורס אלקטרונאי חימושי.
לאחר סיום הקורס שובצתי במחנה שמשון בפלוגת האופטרוניקה כטכנאי מערכת גדר, וטכנאי מערכת ניווט בתומ׳׳ת ׳׳גברילי׳׳.
ברגע כניסתי לקבע תפקדתי כרס׳׳פ הפלוגה, בשנים אלו הבאתי את הפלוגה להישגים רבים בתחום המשמעת ביחוד כשמדובר בפלוגה שרק הוקמה והייתה צעירה.
בפברואר 2006 נקראתי לדגל ע׳׳י מפקד היחמ׳׳ש אל׳׳מ ברוך אלקיים (במבינו) לעבור ולשרת כסמ׳׳פ בסדנת גורן, במהלך שירותי בסדנת גורן נחשפתי לעולם שלא הכרתי, הן בפן הפיקודי, והן בפן המקצועי, בנוסף לכל ש
זאת במהלך שירותי פרצה מלחמת לבנון השניה, את תקופת המלחמה הרגשנו היטב, חטפנו פגיעות ישירות ועבדנו במתכונות מצומצמות ובחלק מהזמן גם בסכנת חיים ותחת אש.
ביוני 2007 חזרתי שוב למחנה שמשון והפעם לפלוגת המפקדה, התחלתי את תפקידי בפלוגת המפקדה כרס׳׳פ, ובינואר 2009 התמניתי לסמ׳׳פ פלוגת המפקדה.
בפלוגת המפקדה שירתתי שנים רבות, במהלך שירותי עברתי 2 ביקורות אכ׳׳א בציונים גבוהים, הרמתי ושיפרתי את חדר האוכל והמטבח והבאתי את כל נושא התזונה ביחש׳׳מ לרמה גבוהה מאוד כולל מעבר ביקורות  תזונה וברה׳׳צ בציונים גבוהים מאד,  בנוסף לזה קיבלתי אחריות על תפקוד המרפאה, אחריות על השק׳׳ם של היחש׳׳מ, אחריות על השלישות הפלוגתית ואחריות על עוד נושים רבים ומגוונים שביצעתי במהלך שנות שירותי בפלוגה.
בשנת 2017 הועברתי למפקדת אגד 651 כ- ע.ק.אג׳׳מ (מנחה אופרטיבי), במהלך תפקידי נחשפתי לכל העולם האופרטיבי, כתבתי פקודות ופקלי׳׳ם, ביצעתי ביקורות אופרטיביים לפלוגת האגד,תפקדתי כמפקד חמ׳׳ל האגד בתרגילים, תפקדתי כבקר בתרגילים חיצוניים, הייתי חלק מהפעלות פתע של תרגילים במסגרות שונות, כמו כן תפקדתי גם כן כק.אבטחה במחנה שמשון, וכמבקר תזונה של האגד בכלל מטבחי האגד.
בשנת 2018 כחלק מתוכנית ׳׳אחזקה אחרת׳׳ שובצתי בתפקיד סמ׳׳פ פלוגה 756, שבתפקיד זה אני מתפקד עד היום.
אני גאה להיות חלק מקבוצה שבנתה את גדוד 703 בכלל ואת פלוגה 756 בפרט, מאז ועד היום עמדנו באתגרים קשים ומורכבים שגם לאחר שנים רבות בצה׳׳ל לא חוויתי כמותם.
מאז ועד היום עברנו תרגילים, ביקורות, הקמנו מחלקות מאפס, עבדנו בתנאים קשים אך הרוח של העשייה והמוטיבציה הגבוהה בגדוד ובפלוגה גברו על הכל.
שירותי בגדוד 703 ובפלוגה 756 מהווה עבורי אתגר וסיפוק יוצא דופן בכל חיי בצה׳׳ל.           
"בשם ה׳ נעשה ונצליח בכל"

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
שלמה עדנה ז

כניסת חברים

חברים online