[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

רס"ן אמיר שנטל מפקד סדנת נפח מספר על תקופתו בשנים 2001 - 2004

@alt@
קישור לאלבום התמונות האישי

מבנה ארגוני

מ"פ נפח רס"ן אמיר שנטל 2001 - 2004

רס"ן אמיר שנטל פיקד על הסדנא בשנת 2001 עד שנת 2004. העיסוק המרכזי של הסדנא היה דרגי ב' , רק"ם , מנועייה רק"ם, טיפולי ג'  נגמחון/נקפדון, תומ"ת, אכזרית. הסדנא נתנה שירות למרחב רמה"ג והחרמון , חטיבות: 7, 188 , 282, גולני  וגדודי שריון וארטילריה מתארחים.

 • 2001 – 2002: ריבוי אימונים ברמה"ג, מבצע "חומת מגן" בפקמ"ז – חוליית רק"ם מהסדנא הוצמדה לכוחות שריון מחטיבות 7 ו188 שפעלו בפקמ"ז, עילות מאומצת בתחום מנועית אכזרית לתמיכה בצרכי המבצע בפקמ"ז.
 • 2002 – 2004: היערכות ופעילות לסגירת יחש"מ 703, וחיבור הסדנא ליחש"מ 651. לאחר קבלת ההחלטה על פירוק הפלוגה והפיכתה למחלקה, החלה פעילות אינטנסיבית ל"קיפול" והעתקת יכולות אל יחש"מ 651 – סדנא 704, תחילה פורקה והועתקה מחלקת תומ"ת ואכזרית כולל יכולות המנועיה בתחום, וכלל ציודה ואנשיה עברו לשמשון ומיסדו יכולות בתחומים אלה ב סדנא 704. (לא היו קיימות קודם לכן)

בשלב השני צומצם משמעותית מחסן החלפים והועתקה מחלקת טיפולי ג' רק"ם לסדנא 704 כולל צוות הבוחנים.

גובש הצוות שעתיד להישאר כמחלקה לדרגי ב' רק"ם כולל יכולת מנועיה תחת סדנא צנובר – 756.

 • 2004: נערך טקס סגירת הסדנא, קופל דגל היחידה, ו754 חדלה להתקיים.

אירועים מיוחדים שהיו בתקופתו של אמיר כמ"פ הם מבצע "חומת מגן", סגירת סדנא ק"ש, מעבר סדנא בירנית ל"גורן", סגירת יחש"מ 703 ואיחוד עם 651 וסגירת סדנא 754.

אתגרים בתקופתו:

 1. שחרור דוח נגדים וותיקים והחלפתם בבעלי תפקיד צעירים יותר.
 2. לדאוג לאנשים היקרים ששרתו בסדנא ונאלצו בעקבות הרה ארגון לעבור לשרת בסדנת הרק"ם בשמשון.

הצלחות בתקופתו:

 1. בשנתיים הראשונות הסדנא פעלה בצורה מצוינת ומגובשת והגיעה לשיאי תפוקות ועמידה במשימות.
 2. למרות הקושי והתסכול בסגירת היחידה ובצרוף מחלקותיה לסדנא 704 בשמשון, אני רואה הצלחה גדולה, נגדי סדנא 754- נפח, "התברגו" תוך תקופה קצרה מאוד בתפקידי מפתח ב 651, לפחות 4 מהם קיבלו תפקידי רנ"ג ב – 651 .

סיפורי הווי מיוחדים מתקופתו של אמיר:

 • בסדנא שרת "גרעין" נגדים שצעדו יחד לארך כל שירותם משירות החובה , קבע בסדנא ועד ליציאה לפרישה, אני זכיתי לשרת לצידם בסדנא וגם לערוך עבורם את מסיבת היציאה לפרישה.
 • בסדנא היו לא מעט בעלי תפקידים עם קשרים משפחתיים: אחים, גיסים, זוג חיילים שנישאו לאחר שחרורם.
 • נופשי יחידה באילת, באשקלון ונופש א"ק באולגה.
 • מסיבת יחש"מ בפורים.
 • אירוע שחרור לדור הוותיקים שיצא לפרישה.
 • עצרת יחש"מ 703 לדורותיו.

מפקדים ובעלי תפקידים שהתחלפו בתקופתו היו:

 • מג"ד יחש"מ 703 אליעזר בן הרוש התחלף עם חיים מור חיים.
 • מ"פ צנובר יורם פדל התחלף עם ליאור פרי.
 • בסדנת גורן התחלפו עדי עם ישי אדמוני.
 • נסגרה סדנת ק"ש בפיקודו של דודי צפון

אנשי הקבע בתקופתו:

מראיין - רס"ב גולן כהן מגדוד 703 'גליל גולן'

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
אוחנה גבריאל ז

כניסת חברים

חברים online