[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

קורס קציני חיל הטכנולוגיה והאחזקה (חימוש)

@alt@

 

מגמת השלמה חילית

המגמה עוסקת בשני תחומים מרכזיים:

  1. פרק ההשלמה החילית לצוער - פרק אשר נמשך אחד עשרה שבועות ובסופו מוענקים לצוער דרגות הקצונה.ההכשרה משלבת לימודים עיוניים לצד אימונים ותרגילים בשטח המכשירים את הצוער לתפקיד קצין חימוש בשדה ובמגזר ההנדסי.
  2. תחום הקצונה היעודית - תחום זה הינו מסלול ישיר לקורס קצינים, לחיילים אשר אותרו טרם גיוסם ונמצאו מתאימים להיות מוכשרים לתפקיד קצין החימוש בשדה. ההכשרה משלבת פיתוח העצמה אישית הקניית יכולות פיקודיות ,מקצוע חימושי והתנסות בשטח כבעל מקצוע חימושי. מסלול ההכשרה לקצונה אורך כ - 13 חודשים.

מגמת הכשרות הנדסיות

המגמה להכשרות הנדסיות פועלת בבית הספר למפקדים בבה"ד 20 ועוסקת בתכנון וביצוע כלל ההכשרות הטכנולוגיות והניהוליות לאוכלוסיה ההנדסית בחיל החימוש.

הקורסים המועברים במגמה נחלקים לשתי משפחות מרכזיות:

1.    קורסי ניהול פרויקטים והנדסת מערכות -  עבור קציני פרויקטים וראשי פרויקטים בכל שלבי מסלול הפיתוח המקצועי והצבאי.

2.    קורסים מקצועיים והשתלמויות מקצועיות - בתחומי הטכנולוגיה וההנדסה (אלקטרוניקה, אופטיקה, עיבוד אותות ותמונות, מכונות, מקצועות הרכב, מערכות חימוש מתקדמות ועוד).

הקורסים נערכים בכיתה מאובזרת המצוידת באמצעי הדרכה ומחשוב מתקדמים. המדריכים בקורסים כוללים אנשי צבא בעלי ניסיון טכנולוגי רב ומרצים חיצוניים בכירים שנבחרו בקפידה, ובהם מנהלי חברות, דוקטורים בתחומי ההנדסה, מומחים בתחומי מיומנויות אישיות ועוד.קורסי המגמה הם בעלי אופי פראקטי/יישומי. המגמה עורכת מעקב אחר התאמה של תכנים המועברים ע"י מרצים אזרחיים לעולם התוכן הצבאי בדגש על ניהול טכני הנדסי של פיתוח מערכות אמל"ח.המגמה פועלת להרחבת מעגל המשתתפים בקורסי המגמה ומקבלת בברכה לומדים מתוך כלל גופי צה"ל וארגוני ביטחון וטכנולוגיה נוספים.

 

מגמת כשירות הפרט והמפקדים

המגמה להכשרות הפרט והמפקדים פועלת בבית הספר למפקדים בבה"ד 20 ועוסקת בביצוע כלל ההכשרות המפקדים בחיל החימוש .הקורסים המתקיימים במגמה הינם מסמיכים לתפקיד., תדירות הקורסים הינם עפ"י תוכנית חילית בהתאם  לפוטנציאל ולסיכומי השיבוצים. מומחי התוכן להרצאות הינם קצינים חיצוניים המשמשים כמומחי תוכן תורתיים.

הקורסים המועברים במגמה נחלקים לשתי משפחות מרכזיות:

1.    קורסי קצינים -  עבור קציני ממערך הסדיר והמילואים המיועדים לתפקידי השדה.

2.    קורסי נגדים -  עבור נגדים בתחילת שירות הקבע מועבר קורס כניסה לקבע המקנה הרחבת הידע בתחום הערכים חינוכיים לנגד, ובהמשך קורסי העצמה אישית המקנים מיומנויות פיקוד ומנהיגות.

מסלול הכשרת המפקדים הינו בראיית השלם שמתחיל מתפקיד קח"ש הגדוד – קח"ש מתקדם –מ"פ סדנה/קח"ש חטיבה סדירה, כול קורס מתווסף נדבך מקצועי ומנהיגותי בהתאם לאוכלוסית הקורס.בנוסף, מתקיימים כלל הכשרות המפקדים במערך המילואים החל ממפקד כיתת אחזקה – מ"מ אחזקה – מ"מ חלפים – מ"פ אחזקה – מפקד יח"ק, כלל הקורסים הינם מסמיכים לתפקיד.

 

 

 

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

(מוצג לפי התאריך העברי)
קהלני חייא ז

כניסת חברים

חברים online