[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

סיפור שירותו של אל"מ במיל' שמעון רז. 

@alt@

''בכירים מספרים'' - רס''ן ישראל שפרלינג מראיין את אל''מ (במיל') שמעון רז. אל''מ שמעון רז התגייס בשנת 1963 – פרש בשנת 1986 בתפקיד סגן קחש''ר

מסלול תפקידים

 • עוזר ק.ציוד
 • קח''ש חטמ''ר 3 (גוש תל חי )
 • קח''ש 77
 • ע.קח''ש חט' 7
 • רמ''ד אמצעים במקחש''ר
 • קח''ש חט' 188
 • סמג''ד ביחש''מ (סדנה גיסית )
 • קחש''א ''עוצבת געש''
 • רע''ן תורה במקחש''ר
 • רע''ן שדה במקחש''ר
 • מחש''פ דרום
 • רמ''ח ארגון
 • סגן קחש''ר

ערכי הליבה 

מקצועיות בכל הרבדים של החיל

יחסים הדוקים עם המגזר ההנדסי

ארועים מכוננים – הצלחות

פרסום התורה החילית ואיגודה לכדי כרכים אחודים. עד לשנת 1976 התורה החילית לא הייתה כפי שאנו מכירים אותה כיום , התורה התבססה על הוראות רבות שפזורות בכל מיני מקומות ורובה הייתה עצי מבנה ולא אופן הפעלת החיל בשגרה ובחרום .

הפעילות שבה שמעון רז השתתף בה לאיגוד כלל התורה לכדי מספר כרכים היוותה ארוע של הצלחה מבחינתו .

ארוע מכונן נוסף היה הפינוי מסיני כמחש''פ דרום ,העתקת יחש''מ סיני והקמת יחש''מ ערבה לרבות בניית סדנאות חיון בסיוע של האמריקאים  .

תחושות החמצה 

תמיד חשבתי שעלינו לשפר טוב יותר את אספקת החלפים ממצל''ח אל היחידות הפזורות במרחב , הן בשגרה והן בשע''ח .

דבר זה שלא עלה בידינו לעשות הוא מעין סוג של החמצה . ולראיה בעת מלחמת יום הכיפורים ואף במבצע קדש הספקת החלפים לקתה בחסר.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online