[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

אל''מ דורון אינהורן   - בתפקידו האחרון מחש"פ מרכז (מפקד חימוש פיקודי)

@alt@

רקע כללי:

 

אל''מ (מיל') דורון אינהורן .תפקיד אחרון: סגן מחש''פ פקמ''ז וקצין חימוש של הגיש הצפוני 479.

תפקידים שביצע במהלך השירות השירות :

א.      מכונאי טנקים .

ב.      קצין במדור טירן בענף טנקים במצל''ח.

ג.       קצין אחסנה בשלוחת מצל''ח בגזרה המזרחית בלבנון.

ד.      קצין אחסנה ביחש''מ .

ה.     מפקד סדנא 648 (עזה).

ו.        קצין חימוש בית ספר לשיריון במחנה סיירים.

ז.       קורס פיקוד ומנהיגות (פו''מ).

ח.     קצין חימוש ביסל''ת (שיבטה).

ט.      קצין חימוש אוגדה 78.

י.        תואר ראשון במזרחנות בטאוניבסיטת בן גוריון.

יא.    מפקד יחש''מ .

יב.    רע''ן הפעלה ביחש''מ .

יג.     סג''ן מחש''פ מרכז וקח''ש גיס צפוני 479.

ערכים מרכזיים:

רעות, דבקות במשימה, שאיפה לשיפור מתמיד ,מקצועיות ,מקצוענות ,דרגה לפרט וגאווה יחידתית.

 

האתגר העיקרי:

אל''מ (מיל') דורון אינהורן התגייס לצבא בשנת 1974 כשנה לאחר מלחמת יום הכיפורים , בתקופה זו התחושות היו מאוד קשות לאור מה שעבר על הצבא במלחמה ולכן האתגר העיקרי והגדול שליווה את אל''מ (מיל') דורון אינהורן בשנים אלה זה להחזיר הצבא לכשירות ולזמינות המבצעית תוך כדי התגברות מנטלית על תחושת ה''מחדל'' והכנת הצבא למלחמה הבאה.

תרומת חיל החימוש להתפחות הקצין:

חיל החימוש בתקופת אל''מ (מיל') דורון אינהורן תרם משמעותית בפיתוח הידע המקצועי בחייל, בשימור החינוך המקצועי והשקיע המון בחיילים בהיבט המקצועי, כמו כן , חיל החימוש תרם להתפתחות אישית של חייליו.

 עתיד חיל החימוש :

אל''מ (מיל') דורון אינהורן אומר שעתיד משגשג ומבטיח לחיל החימוש יתקיים אם החייל ימשיך לפתח ולשמר את המשאב הטכני והאנושי שלו וכמובן שמירה על טכנולוגיות קיימות ומתקדמות בצה''ל  ובנוסף ,שאיפה תמידית של החייל לפיתוח טכנולוגיות חדשות שייתנו מענה לאתגרים הקיימים סביבנו וכל זה דורש המון חלוציות, מקוריות, יוזמות ודבקות במשימה.

 

כתב: סרן רביע גאנם ,קמ''ד AVDS

תאריך:12/2015.

תמונות.

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online